www.tennisclub-appelscha.nl
TCA

Nieuwsberichten

Verslag ALV

Beste Leden,

Lees hieronder het verslag van de algemene ledenvergadering.

 

Verslag Algemene Ledenvergadering T.C.A. d.d. 29 januari 2019


Op de ALV waren totaal 25 personen aanwezig. Afwezig met kennisgeving: 9 personen.

Voorzitter Hans Hindriks opende de vergadering en de agenda werd ongewijzigd vastgesteld.

Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV 2018 en met een kleine aanpassing m.b.t. de snert bij het snerttoernooi van de seniorenplus, werden de notulen en de jaarverslagen goedgekeurd.

De voorzitter deed de volgende mededelingen:
 I.v.m. het vriesweer is besloten dat de banen weer tijdelijk gesloten zijn. Via de KNLTB ClubApp,
Facebook en de website zijn en worden de leden z.s.m. op de hoogte gebracht.
 Presentatie KNLTB ClubApp, welke ná het officiële gedeelte van de ALV stond gepland, kon i.v.m.
ziekte niet doorgaan.
 T.C.A. is weer ingeloot voor de Poiesz-actie.
 Open Toernooi Appelscha 2019.
 Nieuw kassasysteem aangeschaft; vanaf heden bij voorkeur betaling via pin.


Penningmeester Gerard Muntinga lichtte de financiële situatie van T.C.A. toe. De structurele verhoging van de contributie met €2,50 wordt in 2019 weer toegepast.


Met betrekking tot het kantineresultaat werd er met elkaar van gedachten gewisseld. Inkoop, opbrengst en resultaat over aantal jaren werden vergeleken en mogelijke oorzaken van eenzelfde inkoop, maar lagere opbrengst werden besproken. De penningmeester deelde mee, dat er een kassasysteem, met daarin ook voorraadbeheer, is aangeschaft.
De kascommissie was zeer tevreden, de kas werd goedgekeurd. Door alle aanwezigen werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid van de penningmeester. De begroting voor 2019 werd ongewijzigd vastgesteld.
Na een kleine aanvulling werd het Beleidsplan 2019 t/m 2023 vastgesteld.
Door Wildrik Bos werd informatie gegeven over het Open Toernooi 2019, welke van 1 t/m 7 juli 2019 in Appelscha plaats zal vinden voor de categorieën 17+ en 45+, allen dubbelen. Tijdens het Haltoernooi op a.s. zaterdag 2 febr. kan men al deelnemen aan de verloting als onderdeel van het toernooi. De organisatie, bestaande uit 8 heren, is nog op zoek naar 2 dames ter ondersteuning van de toernooicommissie.
Na de pauze werden Jelte Grondsma, Henk-Jan Moes en Filip Nendissa bedankt voor hun jarenlange inzet als commissielid. Zij ontvingen bloemen en een pen. Voorzitter Hans droeg de voorzittershamer over aan Gerard Muntinga. Erna Loupatty is met ieders goedkeuring benoemd tot nieuwe penningmeester.
Blijke Wemer vult de seniorencommissie aan en Wynand Tuinstra is benoemd in de juniorencommissie.
Er werd nog gesproken/gediscussieerd over de bespeelbaarheid van de banen en het afsluiten van de banen i.v.m. vorst.
Om 20.40 uur sloot de nieuwe voorzitter de vergadering en wenste allen wel thuis. Onder het genot van een drankje werd er nog nagepraat.


De (voorlopige) notulen van deze algemene ledenvergadering zijn op te vragen bij het secretariaat van TCA.

 

0
0
0
s2sdefault